รายงานข่าวจาก บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)แจ้งว่า  บริษัทฯ  ได้มีประกาศให้ฝ่ายลูกเรือรับทราบโดยแผ่นประกาศทั่วไปว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องมีแผนหยุดทำการบินในเส้นทางบินต่างประเทศทุกเส้นทางบิน เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 โดยการปิดทำการบินในเส้นทางบินต่างประเทศนั้น จะแบ่งเป็น 1.เส้นทางบินในภูมิภาคนี้ในทุกเที่ยวบิน  จะหยุดทำการบินตั้งแต่ 25 มี.ค.-31พ.ค.นี้ และ 2. เส้นทาวงบินยุโรป หยุดทำการบินตั้งแต่วันที่ 1เม.ย.- 31พ.ค.นี้

ทั้งนี้การประกาศดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกของสายการบินไทย ตั้งแต่มีการตั้งสายการบินขึ้นมา และครั้งนี้ถือได้ว่าการหยุดบินเป็นครั้งประวัติศาสตร์  โดยประกาศจะออกมาอย่างเป็นทางการในวันที่ 25 มี.ค.นี้

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมาทางฝ่ายลูกเรือได้มีการทำความเข้าใจกับลูกเรือมาโดยตลอด ถึงปัญหาต่างๆที่บริษัทการบินไทยประสบอยู่ ทั้งในเรื่องของปัญหาการขาดทุน ล่าสุดผลกระทบจากโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วไป และในหลายๆประเทศได้มีกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ระเบียบของการเดินทาง จนทำให้ประชาชนไม่สามารถเดินทาง ส่งผลทำให้ปริมาณผู้โดยสารที่จะใช้บริการของการบินไทยลดลงเรื่อยๆ

นอกจากนี้ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ (ม.ค.-มี.ค.) อัตราปริมาณการบรรทุกผู้โดยสารต่อลำไม่ถึง 50% จนกระทั่งฝ่ายบริหาร ได้มีการประเมินว่าหลังเม.ย. เป็นต้นไปจะลดลงเรื่อยๆ เพราะไม่มีคนเดินทาง ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวทางฝ่ายบริหารจึงได้มีข้อเสนอระหว่างฝ่ายบริหาร กับแผนกลูกเรือว่า ให้ลูกเรือเลือกที่จะหยุดงานโดยไม่รับเงินเดือน ในช่วงที่จะประกาศหยุดบิน ซึ่งพนักงานลูกเรือพร้อมที่จะดำเนินการเช่นนั้น เพื่อช่วยเหลือบริษัท