วันที่ 2 พฤษภาคม นายณรงค์ศักดา ยาธนามือ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวมาว่า ดังที่จังหวัดลำปางได้มีประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนสำหรับเพื่อการคุ้มครองป้องกัน วิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 4 ระบุวันที่ 30 มี.ค.63 สั่งปิดสถานที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งสิ้น 32 รายการ เมื่อวันที่ 1-30 เม.ย.63 หรือกระทั่งจะมีคำบัญชาเปลี่ยน แล้วก็คำบัญชาจังหวัดลำปางที่ 1818/2563 ระบุวันที่ 14 เม.ย.63 เรื่อง สั่งปิดร้านขายของ สถานประกอบการ พื้นที่รอบๆขาย หรือแสดงผลิตภัณฑ์จำพวกเหล้า หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยให้ปิดร้านรวง หรือสถานประกอบการขายเหล้า จำพวกที่ 1 และก็ จำพวกที่ 2 หรือปิดพื้นที่ หรือรอบๆแสดงผลิตภัณฑ์จำพวกเหล้า หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมที่เป็นแอลกอฮอล์ทุกชนิด อีกทั้งค้า ปลีก รวมทั้งธุรกิจค้าส่ง เมื่อวันที่ 16-30 เม.ย.63

จังหวัดลำปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ในคราวสัมมนาคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดลำปาง ตอนวันที่ 28 เม.ย.63 ก็เลยมีคำบัญชาให้ปิดสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ดังต่อไปนี้ โรงมหรสพ สถานบริการ ผับ บาร์ สถานเริงรมย์ สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก สวนสัตว์ สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือการละเล่นอื่นๆในลักษณะเดียวกัน สนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกมส์ ร้านค้าเกมส์รวมทั้งร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ สระว่ายน้ำสาธารณะ สนามตีไก่ ห้าง ห้างสรรพสินค้า

สถานที่ออกกําลังกายฟิตเนส สถานพยาบาลเวชศาสตร์เสริมความสวยสดงดงาม ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ ศูนย์สัมมนา สถานที่จัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑสถาน หอสมุดสาธารณะ สถานที่รับเลี้ยงเด็ก สถานที่ดูแลคนวัยแก่ เวทีมวย สถานที่เรียนสอนศิลป์การต่อสู้ สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ สนามแข่งม้า สถานที่ประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าตีน แล้วก็สถานที่ประกอบกิจการอาบ อบ นวด

ผู้ฝืนไม่กระทำตามจำเป็นต้องระวางโทษติดตะรางไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งยังจำ อีกทั้งปรับ ตามมายี่ห้อ 52 ที่พ.ร.บ.โรคติดต่อ พุทธศักราช2558 และก็บางทีก็อาจจะได้รับโทษตามมายี่ห้อ 18 ที่พระราชกำหนดการจัดการราชการในเหตุการณ์เร่งด่วน พุทธศักราช 2548 จำเป็นต้องระวางโทษติดคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งยังจำทั้งยังปรับ ดังนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม2563 เป็นต้นไป กระทั่งจะมีคำบัญชาเปลี่ยน