เมื่อวันที่ 27 มี.ค.63 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดแถลงข่าว มีผู้ติดโรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแจ้งให้ทราบว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ยันยันเป็นรายแรกไปแล้วนั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า วันนี้ ได้รับรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่า มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพิ่มอีกจำนวน 3 ราย เป็นเพศหญิงอายุ 23ปี และ เพศชายอายุ 1 ปี ซึ่งเป็นภรรยากับบุตรของผู้ป่วยรายแรก มีประวัติเดินทางจากกรุงเทพมหานครกลับภูมิลำเนาโดยรถยนต์ส่วนตัวกับผู้ป่วยรายแรกและอีกรายเป็นเพศชายอายุ 37 ปีมีประวัติเดินทางกลับจากประเทศปากีสถานในห้วงเวลาเดียวกับผู้ป่วยรายแรก รวมพบผู้ป่วยด้วยโรคโควิด-19 จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 4 คน

นายสุวพงศ์ กล่าวต่อว่า การพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มก้อนซึ่งมีความเชื่อมโยงกันนี้ เชื่อได้ว่ามีการติดเชื้อในวงจำกัด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ดำเนินการเข้าควบคุมโรคตามมาตรการเข้มข้นของกระทรวงสาธารณสุขแล้ว สำหรับการสอบสวนโรค เพื่อหาผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายแรก ได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 16 คน และจะได้สอบสวนโรคหาผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายใหม่ต่อไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค 23 ราย รักษาหาย 18 ราย ยังรักษาอยู่โรงพยาบาล 5 ราย ไม่มีผู้ป่วยอาการรุนแรง และอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3 ราย

จากการสอบสวนโรคและพบผู้ป่วยเพิ่มดังกล่าว ทำให้ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องเร่งจัดหาสถานที่ทำโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวนมากในอนาคต ซึ่งได้มีการประกาศเตือนให้ ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยทั้ง 4 รายหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดแยกกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อยให้รีบไปพบแพทย์ หรือแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว

ทั้งนี้ จึงขอให้ประชาชนตระหนักในการดูแลตนเองและเฝ้าระวังคนรอบข้างอย่างใกล้ชิด ด้วยการกินร้อน ช้อนตนเอง ล้างมือบ่อยๆ และสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง และถ้าหากประชาชนท่านใดสงสัยในอาการไม่สบายของตน สามารถประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ก่อนมาโรงพยาบาล ด้วยแบบประเมินออนไลน์โรงพยาบาลราชวิถี และติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคและ “ไทยรู้ สู้โควิด” ทางสื่อออนไลน์ หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง.