นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ด้านการค้าเสรีและการค้าระหว่างประเทศ ในช่วงที่มีคำแนะนำให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อติดอาวุธให้ผู้ประกอบการได้เสริมสร้างองค์ความรู้ และสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี หรือ FTA สร้างแต้มต่อในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้ทำหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ด้านการค้าเสรีและการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 8 หลักสูตร อาทิ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม การเปิดเสรีภาคบริการ และ ทรัพย์สินทางปัญญา

โดยผู้ประกอบการสามารถเรียนตรงกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ elearning.dtn.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์สามารถใช้กับสมาร์ทโฟน ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนได้