“น้ำตกห้วยตาด” น้ำตกแห่งเดียวในจังหวัดหนองคาย ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

featuring top stories

น้ำตกห้วยตาด แหล่งท่องเที่ยวคลายร้อน เป็นน้ำตกแห่งเดียวในจังหวัดหนองคาย ที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ล่าสุดได้มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนงบประมาณ ทำให้สามารถเก็บกักน้ำได้และเป็นน้ำตกที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน

น้ำตกห้วยตาด เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านลานหิน เป็นระยะทางยาวกว่าร้อยเมตร อยู่ที่บ้านห้วยหินขาว หมู่ 6 ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย เชื่อมมาจากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงทำให้มีน้ำตลอดทั้งปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของตำบลด่านศรีสุข ทางชุมชนได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวน้ำตกห้วยตาด มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยมี อบต.ด่านศรีสุขให้การสนับสนุน ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง เดินทางมาพักผ่อน เล่นน้ำคลายร้อน และรับประทานอาหารกันเป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะคลายร้อนให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนนี้ได้เป็นอย่างดี

นายอชิรพัฒน์ สิงห์ทรายขาว นายก อบต.ด่านศรีสุข กล่าวว่า น้ำตกห้วยตาด ได้มีการพัฒนาโดยทีมวิจัยตำบลด่านศรีสุข พบว่ามีศักยภาพให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนได้ จึงได้มีการพัฒนาขึ้นจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลด่านศรีสุข ซึ่งนอกจากน้ำตกห้วยตาดแล้ว ในพื้นที่ตำบลด่านศรีสุข ยังมีแพบางกอกน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกัน การเดินทางมีความสะดวกสบาย รถสามารถเข้าถึงในพื้นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าท่องเที่ยวโดยเฉพาะในวันหยุด และเป็นน้ำตกเพียงแห่งเดียวในจังหวัดหนองคาย ที่มีน้ำตลอดทั้งปี จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวที่น้ำตกห้วยตาดแห่งนี้ ซึ่งในวันเสาร์-อาทิตย์ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะมีการเปิดประตูระบายน้ำ เพื่อส่งน้ำให้กับเกษตรกรได้ทำการเกษตร ทำให้น้ำตกแห่งนี้ได้รับน้ำที่ระบายออกมาด้วย จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับชุมชนบ้านห้วยหินขาว

สำหรับการบริหารจัดการน้ำตกห้วยตาดแห่งนี้ จะมีการรวมตัวของคนในชุมชนเป็นกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชมการท่องเที่ยวน้ำตกห้วยตาด บ้านหินขาว รายได้ก็เข้าชุมชนทั้งหมด ในเรื่องของความปลอดภัย ก็จะมีกรรมการของกลุ่มฯ ดูแล ส่วนความสะอาดโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะทาง อบต.ก็จะเข้ามาดูแล อาหารที่ขึ้นชื่อนั้นก็จะเป็นยำดอกกระเจียว แกงผักหวานใส่ไข่มดแดง ปลาเผา ส้มตำ และอาหารอีกหลากหลายชนิด

ล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าวัสดุในการสร้างฝายน้ำล้น เป็นเงินงบประมาณ 2 แสนบาท ไม่มีค่าจ้างแรงงาน ตามโครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ” ฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ บ้านห้วยหินขาว ขนาดสันฝาย กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร สันฝายแบ่งเป็น 2 ระดับ สูง 1.50 เมตร และ 75 ซม. ออกแบบเพื่อให้เป็นฝายชะลอน้ำและเป็นน้ำตกที่สวยงาม สามารถเก็บกักน้ำได้ ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน ซึ่งได้ดำเนินการสร้างเรียบร้อยแล้ว และได้จัดพิธีส่งมอบฝายฯให้กับชุมชน โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นตัวแทนรับมอบก่อนจะส่งมอบต่อให้กับชุมชนต่อไป.

https://siamrath.co.th/n/228921